Булінг в освітньому просторі. Що потрібно знати.

Плакат А2 "Стоп булинг" Свит поздоровлень П-223 купить в Час-Пик

Що таке булінг » Офiцiйний сайт Корабельної районної у мiстi ...

 

 

План заходів, спрямованих  на запобігання

та протидію боулінгу (цькуванню)

в дошкільному навчальному закладі ДНЗ № 23 «Чипполіно»

 на 2019 – 2020 навчальний рік

з/п

Заходи

Термін виконання Відповідальна особа
1. Взяти під особистий контроль питання щодо запобігання булінгу в ДНЗ №23 Постійно Завідувач ДНЗ № 23
2. Забезпечити неухильне виконання Конвенції ООН про права дитини, Законів України «Про охорону дитинства», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу», спільного наказу Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України №39; від 19.08.2014 № 564/863/945/577 «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення». Постійно Педагогічні працівники

 

3. Проводити просвіцтницьку роботу, спрямовану на запобігання і протидію домашньому насильству та булінгу. Постійно Практичний психолог
4. Проводити роботу із запобігання насильству (булінгу) проти дітей, у тому числі з боку дітей, вчасно виявляти випадки булінгу та вживати невідкладних заходів реагування. Постійно Практичний психолог
5. Провести перевірку приміщень, території закладу з метою виявлення місць, які потенційно можуть бути небезпечними та сприятливими для вчинення булінгу (цькування). щомісяця. Вихователь-методист ДНЗ № 23,

завгосп

 

6. Організувати проведення педагогічних годин для вихователів з теми булінгу за участю практичного психолога. Відповідно до річного плану Коваленко О.Ю.
7. Організувати проведення бесід, консультацій для батьків вихованців з теми булінгу за участю практичних психологів та соціального педагога. Впродовж

2019-2020 років

Практичний психолог Коваленко О.Ю.
8. Передбачити розгляд питань щодо виявлення фактів насильства (булінгу) та запобігання їх повторенню на засіданнях педагогічних рад, нарадах, батьківських зборах тощо (при необхідності). Впродовж

2019-2020 років

Завідувач, вихователь-методист, практичний психолог
9. Забезпечити своєчасне  виявлення випадків жорстокого поводження та булінгу по відношенню до дітей. Впродовж

2019-2020 років

Практичний психолог, вихователі ДНЗ № 23
10. Своєчасно реагувати на повідомлення про випадки жорстокого поводження з дітьми (булінгу) або загрози його вчинення, вживати відповідних заходів для його припинення, щодо їх попередження та недопущення.

 

Впродовж

2019-2020 років

Завідувач ДНЗ № 23

Практичний психолог

11. Забезпечувати соціально-психологічний супровід (патронаж) здобувачів освіти, постраждалих від жорстокого поводження чи булінгу (при необхідності). Впродовж

2019-2020 років

Практичний психолог

Коваленко О.Ю.

12. Своєчасно інформувати завідувача закладу про дитину, яка постраждала від жорстокого поводження (булінгу) або стосовно якої існує загроза його вчинення.

 

Впродовж

2019-2020 років

Практичний психолог

Коваленко О.Ю.

13. Своєчасно інформувати про дитину, яка постраждала від жорстокого поводження (булінгу) або стосовно якої існує загроза його вчинення управління освіти, службу у справах дітей та органи внутрішніх справ. Впродовж

2019-2020 років

Завідувач ДНЗ,

практичний психолог

14. Запобігати будь-яким проявам глузування, насилля, цькування та нетолерантного ставлення до вихованців у групі. Виконувати свої функціональні обов’язки щодо об’єднання групи, згуртування вихованців Впродовж

2019-2020 років

Вихователі ДНЗ №23
15. Проводити бесіди з вихованцями про наслідки насилля, цькування, вчити, як захистити себе і допомогти іншому. Впродовж

2019-2020 років

Вихователі ДНЗ №23
16. Забезпечити оприлюднення на веб-сайті ДНЗ №23:

–      правил поведінки здобувачів освіти в ДНЗ;

–      плану заходів ДНЗ №23, спрямованих на запобігання та протидію булінгу, на 2019-2020 роки;

–      процедури подання учасниками освітнього процесу заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі;

–      порядку реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі та інформацію про відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);

–      інформаційні матеріали про запобігання та протидію булінгу;

–      номери телефонів організацій та установ, служб підтримки, до яких можуть звертатися постраждалі особи.

Впродовж

2019-2020 років

Практичний психолог

ДНЗ № 23

Коваленко О.Ю.

Процедура подання та розгляду заяв про випадки булінгу у ДНЗ № 23

1. Заяву про випадки булінгу у закладі має право подати будь-який учасник освітнього процесу.

2. Заява подається директору закладу освіти відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

3. Здобувачі освіти, їх батьки, законні представники, інші особи, які стали свідками булінгу, зобов’язані повідомити про це вихователя, соціального педагога, практичного психолога або безпосередньо директора закладу.

4. Педагог або інший працівник закладу, який став свідком булінгу або отримав повідомлення про факт булінгу від здобувача освіти, який був свідком або учасником булінгу, зобов’язаний повідомити директора закладу про цей факт незалежно від того, чи поскаржилась йому жертва булінгу чи ні.

5. Директор закладу розглядає звернення та видає наказ про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб. Для прийняття рішення за результатами розслідування директор закладу створює наказом комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) (далі Комісія) та скликає засідання. До складу такої Комісії можуть входити педагогічні працівники, (у тому числі психолог, соціальний педагог) батьки постраждалого та булера, директор закладу та інші заінтересовані особи.

6. Якщо Комісія визнає, що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, то директор закладу зобов’язаний повідомити уповноважені підрозділи органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Службу у справах дітей.

7. У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг, а постраждалий (чи його/її представник) не згодний з рішенням Комісії, то він може одразу звернутися до органів Національної поліції України із заявою, про що директор закладу має повідомити постраждалого (чи його/її представника).

8. Потерпілий чи його/її представник також можуть звертатися відразу до уповноважених підрозділів органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Служби у справах дітей з повідомленням про випадки булінгу (цькування), попередивши про звернення директора ДНЗ.

9. Особи, визнані причетними до булінгу, несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення правопорушень за статтею 1734) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

10. Директор закладу забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування).

 

Зразок  заяви про випадки булінгу у закладі

 

Завідувачу ДНЗ № 23

Коваленко А.С.

ПІБ (від кого заява)

Мешкаю за адресою

ЗАЯВА

Я, _______________________________________, повідомляю (інформую) про випадок булінгу (цькування), свідком якого я є, що стався  _______________________ у (на) ________________________

(дата, час)                                                             (місце)

__________________________________________________________________

між ____________________________ та _______________________________,

 

а саме: (розгорнутий виклад фактів щодо виявлених випадків булінгу (цькування)_______________________________________________________

(в довільній формі викладаються докладно всі обставини) _____________________

Прошу розглянути ситуацію, що склалася та прийняти відповідні управлінські рішення.

До заяви додаю фото та відеоматеріали (за наявності)

 

____________                                                                ___________________

(дата)                                                                                        (підпис)

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в ДНЗ № 23

1. Після того, як Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) визнала, що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, то директор закладу зобов’язаний повідомити уповноважені підрозділи органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Службу у справах дітей.

2. Особи, визнані причетними до булінгу, несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення правопорушень за статтею 1734) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

3. Директор закладу забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування).

У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг, а постраждалий (чи його/її представник) не згодний з рішенням Комісії, то він може одразу звернутися до органів Національної поліції України із заявою, про що має повідомити директора закладу.

Потерпілий чи його/її представник також можуть звертатися відразу до уповноважених підрозділів органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Служби у справах дітей з повідомленням про випадки булінгу (цькування), попередивши про звернення директора ДНЗ.

Якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (сварка чи конфлікт був єдиноразовим випадком), питання з налагодження мікроклімату в дитячому середовищі та розв’язання конфлікту вирішується у межах закладу учасниками освітнього процесу.

1. Після того, як Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) визнала, що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, то директор закладу зобов’язаний повідомити уповноважені підрозділи органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Службу у справах дітей.

2. Особи, визнані причетними до булінгу, несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення правопорушень за статтею 1734) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

3. Директор закладу забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування).

У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг, а постраждалий (чи його/її представник) не згодний з рішенням Комісії, то він може одразу звернутися до органів Національної поліції України із заявою, про що має повідомити директора закладу.

Потерпілий чи його/її представник також можуть звертатися відразу до уповноважених підрозділів органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Служби у справах дітей з повідомленням про випадки булінгу (цькування), попередивши про звернення директора ДНЗ.

Якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (сварка чи конфлікт був єдиноразовим випадком), питання з налагодження мікроклімату в дитячому середовищі та розв’язання конфлікту вирішується у межах закладу учасниками освітнього процесу.

Корисна інформація

 

https://drive.google.com/file/d/1JjgqZPunzkUUlDecCrwrY1l42hePug7Z/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/144iq0gKK41Fi3ji8WhvWXTcdWizwv9tb/view?usp=sharing

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiya-bulingu/orgaizaciyi-yaki-zajmayutsya-pitannyami-buingu-v-ukrayini

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.