Освітня діяльність

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
ЗА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

У 2017-2018 навчальному році колектив дошкільного навчального закладу №23 (далі – ДНЗ) здійснював свою діяльність відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, Положення про дошкільний навчальний заклад (із змінами), Статуту дошкільного навчального закладу №23, Положення про здійснення інноваційної діяльності, Базового компонента дошкільної освіти, Концепції Національно – патріотичного виховання дітей та молоді, керуючись іншими нормативно-правовими документами, реалізовував державну політику у галузі освіти як основи інтелектуального, культурного, духовного, соціального й економічного розвитку особистості, суспільства і держави.
Упродовж навчального року працювало 10 груп, із них: раннього віку – 2, логопедичних – 3, дошкільних – 5. У минулому навчальному році дошкільний навчальний заклад план по контингенту дітей виконав на 88% ( так як і у 2015-2016 н.р., у зв’язку із закриттям ДНЗ у липні), середньообліковий склад дітей був 228 при нормі 166.
ДНЗ повністю забезпечений педагогічними кадрами і технічним персоналом.
Аналіз освітнього складу педагогічного колективу:
всього педагогів – 25, із них:
повна вища освіта – 18 осіб (72%);
неповна вища – 7 осіб (28%).
Віковий склад педагогів:
До 30 років – 7 осіб, 28%
31-40 років – 4 особи, 16%
41-50 років – 7 осіб, 28%
51-55 років – 4 особи, 16%
більше 55 років – 3 особи, 12%
Педагогічний стаж:
до 5 років – 6 осіб, 24%
від 5 до 10 років – 4 особи, 16%
від 10 до 20 років – 5 осіб, 20%
від 20 до 30 років – 3 особи, 12%
більше 30 років – 7 осіб, 28%
Кваліфікаційні категорії, розряди:
спеціаліст – 4 особи, 16%,
спеціаліст І категорії – 2 особи, 8%,
спеціаліст ІІ категорії – 2 особи, 8%
спеціаліст вищої категорії – 7 осіб, 28%,
вихователь 8 розряду – 4 особи, 16%,
вихователь 9 розряду – 5 осіб 20%,
муз.керівник 7 розряду – 1 особа, 4%,
звання «Вихователь-методист»– 2 особи, 8% .
Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників свідчить про зниження якісних його показників: підвищилась кількість спеціалістів вищої категорії за рахунок зниження кількості спеціалістів ІІ категорії, зменшилася кількість працівників з неповною вищою освітою, але збільшилась кількість працівників з нефаховою освітою.
Упродовж 2016-2017 навчального року педагогічний колектив працював над реалізацією науково-методичної проблеми – «Підвищення якості освіти, рівня вихованості особистості, професійної компетентності педагога шляхом упровадження гуманної педагогіки та модернізації навчального процесу» та упровадження мети, стратегії та завдань всеукраїнського експерименту за темою «Створення науково-методичних засад формування у дітей навчально-дослідницьких вмінь». З цією метою виконувались такі завдання:

1. Покращення якості економічної освіти дошкільника через упровадження сучасної моделі взаємодії дошкільного закладу і родини.
2. Підвищення дієвості національно-патріотичного виховання дітей шляхом модернізації освітнього процесу.
3. Забезпечення сформованості екологічної компетентності дитини через використання діяльнісного підходу та розвивальних навчальних ситуацій в освітньому просторі.
Аналіз діяльності ДНЗ упродовж навчального року показав, що пріоритетним у роботі колективу було спрямування освітнього процесу на забезпечення здоров’язбережного середовища, реалізацію Базового компоненту дошкільної освіти та програми «Дитина»; зміну знаннєвої орієнтації педагогічного процесу на особистісно-ціннісну; поліпшення якості дошкільної освіти через забезпечення її сталого інноваційного розвитку; продовження модернізації системи підвищення майстерності педагогічних кадрів; інформатизацію освіти; проведення наукових досліджень, спрямованих на забезпечення динамічного розвитку дитини; створення розвивального освітнього простору.
Варто відзначити високий рівень організації методичної роботи у дошкільному закладі. Завдання методичної служби реалізовувались через систему науково-методичної роботи: самоосвіту, курсову перепідготовку, післякурсову підготовку. Курси підвищення кваліфікації у 2017-2018 навчальному році на базі Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників пройшли 5 педагогів, що становить 56% від планових передбачень та старша медична сестра.
Систему методичної роботи становили як традиційні форми (семінари-практикуми, консультації, відкриті покази освітнього процесу, співбесіди, виставки, творчі звіти працівників тощо), так і інтерактивні (педагогічні і методичні турніри, організаційно-діяльнісні ігри, круглі столи, психолого-педагогічні тренінги, педагогічні вітальні, «Педагогічний мікрофон», «Скринька педагогічних знахідок» тощо). Заслуговує на схвалення організація сучасних методичних заходів і форм роботи для вдосконалення фахової майстерності, підвищення педагогічної компетентності та розвитку творчої активності педагогів, таких як слайд-презентації, ведення портфоліо, конкурси «Моє найкраще заняття», «Найкраще розвивальне середовище» та ін. Традиційним стало проведення Місячника педагогічної майстерності. У рамках Місячника були організовані нестандартні форми методичної роботи, відкриті заняття та виховні заходи, педагогічні читання, огляд фахових видань та методичної літератури тощо. Нетрадиційно було проведено звіти педагогічних працівників, які атестуються: свій творчий потенціал у педагогічній вітальні «Архітектори освітнього процесу» на високому рівні продемонстрували молоді педагоги, що атестувалися перший раз.
Упродовж навчального року змістовна робота була організована з молодими педагогами. Педагогічне наставництво, стажування, змістовна діяльність «Клубу молодого вихователя» (керівник – Коваленко А.С.) сприяли управлінню процесом професійного зростання 5 молодих педагогів, з якими проводилися індивідуальні та колективні форми роботи, спрямовані на опрацювання нормативних та інструктивних матеріалів, поліпшення теоретичної підготовки, озброєння сучасними технологіями дошкільного виховання. Закріплення наставників сприяло створенню умов для успішного початку їх професійної діяльності, адаптації у педагогічному колективі, формуванню практичних вмінь і навичок.
Підвищенню педагогічної майстерності, розширенню професійного світогляду педагогічних працівників сприяла їх діяльність щодо самоосвіти. Для цього створені всі умови: послуги мережі Інтернет, робота бібліотеки методичного кабінету, який забезпечує педагогів фаховою, методичною та довідковою літературою. Проведено такі форми роботи як «Інноваційні родзинки» (обговорення новинок педагогічної літератури), «Коло ідей» (авторське бачення шляхів упровадження інноваційних технологій), педагогічні читання до 80 річчя від дня народження О.А. Захаренка «Слово до нащадків», взаємовідвідування освітнього процесу, взаємоконсультування. Усі педагоги ведуть карти професійного зростання, зошити самоосвіти, мають портфоліо з матеріалами власного досвіду роботи, досвіду працівників дошкілля міста, області, України.
Варто відзначити активну і ефективну участь у 2016-2017 навчальному році 12 педагогів дошкільного закладу у міських, обласних та всеукраїнських методичних заходах, а також результативність і змістовність 3 форм міської методичної роботи: методоб’єднання музичних керівників, методичне об’єднання інструкторів з фізкультури, школа наступності і перспективи у роботі перших двох ланок. Заслуговує на схвалення робота педагогів щодо участі у міжнародному освітньому проекті «Освіта для сталого розвитку в дії». Коваленко А.С. стала переможцем у всеукраїнському конкурсі «Освітні технології – 2016». Колектив ДНЗ №23 прийняв делегацію педагогів з м. Сміли у рамках проведення «Естафети педагогічного досвіду». Завідувач Коваленко А.С. взяла активну участь у Всеукраїнський фестиваль «Джерело батьківських знань» та у конференція по впровадженню проекту «Освіта для сталого розвитку». Завідувач Коваленко А.С. та вихователь Приймак Н.М. провели 2 майстер – класи для студентів Черкаського національного університету.
Посилено увагу до діяльності методичного кабінету, першочергово реалізовувалося завдання підвищення якості науково-методичного супроводу освітнього процесу. Продовжується робота щодо перетворення методичного кабінету на лабораторію педагогічної майстерності, школи передового досвіду та постійно діючий консультпункт як для педагогів, так і для батьків. На базі методкабінету постійно розгортаються різні форми інтерактивної взаємодії педагогів, педагогів і батьків. Кабінет обладнаний мультимедійним проектором, упродовж навчального року постійно поповнювався інформаційними матеріалами веб-сайт ДНЗ, оновлений інформаційний банк інноваційних технологій, які впроваджуються у практику роботи дошкільних закладів, картотека методичної літератури та матеріалів для роботи над проблемою закладу. У 2016-2017 навчальному році продовжувалося здійснення інформаційно-комунікаційного обслуговування освітнього процесу, значно зросло використання інформаційно-комунікаційних технологій педагогами. Методичний кабінет, усі кабінети спеціалістів і дошкільні групи обладнані комп’ютерною технікою, усі педагоги мають вільний доступ до мережі Інтернет, створюють власні та використовують у практичній діяльності цифрові ресурси, які розміщені на освітніх порталах. Започатковано проведення методичних форм роботи із застосуванням інтернет – ресурсів: у режимі он – лайн педагоги взяли участь у конференції «Упровадження методичних рекомендацій щодо використання в роботі кваліметричної моделі оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку». Заслуговує на схвалення участь 3 педагогічних працівників у інтернет-вебінарі з безпеки життєдіяльності, охорони праці, здоровязбережувальні технології. Разом з тим потребує продовження навчання педагогів щодо роботи їх у форумах, чатах, стимулювання залучення педагогічних працівників до участі в Інтернет-семінарах, Інтернет-конференціях тощо.
На пошук нових, ефективних методів і прийомів, моделювання досвіду роботи була спрямована робота творчої групи з проблеми «Розробка і упровадження системи взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї». Членами групи підготовлені рекомендації щодо планування спільної роботи, створення умов, що забезпечують ефективність взаємодії дошкільного навчального закладу та родини.
Заслуговує на схвалення активна участь дошкільного закладу у всеукраїнському експерименті за темою «Створення науково-методичних засад формування у дітей навчально-дослідницьких умінь». Упродовж 2016-2017 навчального року педагоги закінчували роботу щодо виконання завдань корегувально-формувального етапу. Гарних результатів досягнуто в апробації дидактичних матеріалів щодо організації з дітьми навчально-дослідницької діяльності.
Упродовж навчального року дошкільний заклад продовжував свою діяльність як опорний з питань безпеки життєдіяльності дошкільника, відповідно до плану та графіку проведені усі форми роботи для педагогів дошкільних закладів міста. Організовано співробітництво з дошкільними навчальними закладами інших регіонів України та закладами сільської місцевості (ДНЗ №71 «Катеринка» Кіровоградської міської ради; ДНЗ №1 села Березняки Смілянського району).
Варто відзначити результативну участь педагогічних працівників у 2016-2017 навчальному році у різноманітних конкурсах, виставках: розробки вихователя Хінціцької Т.М. «Організація тематичних днів у дошкільному навчальному закладі», вчителя-логопеда Савілової Н.В. «Упровадження інноваційних технологій у корекційно-реабілітаційній роботі», практичного-психолога Коваленко О.Ю. «Психологічні аспекти взаємодії дошкільного навчального закладу і родини», музичного керівника Пітенко О.Ф. «Використання цифрових ресурсів у музичному вихованні дошкільника» були презентовані на міській виставці «Освіта Сміли – 2017». Розробка Хінціцької Т.М. «Організація тематичних днів у дошкільному навчальному закладі» презентовані на обласній виставці «Освіта Черкащини» та посіла І місце. У 2016 році дошкільний заклад посів 7 рейтингове місце за оформлення музичної зали серед ДНЗ України
Продовжувалась систематична і планова робота щодо психолого – педагогічної підтримки обдарованих і здібних дітей: забезпечено реалізацію державних нормативно-правових документів з питань їх розвитку; доопрацьовувались критерії їх відбору; поновлювалась картотека педагогів, які поглиблено працюють із даною категорією дошкільнят; упроваджувались в освітній процес новаційні технології та матеріали освітніх порталів, соціальних мереж щодо роботи з такими дітьми. В освітньому процесі створено атмосферу творчого пошуку, проблемних ситуацій, спонукання дітей робити власні висновки та судження. Панченко Юлія та Панасюк Злата стали переможцями всеукраїнського конкурсу журналу «Джміль» у номінації «Образотворче мистецтво» (4 відзнаки); ІІ місце за участь у міській виставці «Я малюю маму» посів Бердник Олександр.
Свідченням зростання потенційних можливостей педагогів є друковані роботи у професійних виданнях. Упродовж 2016-2017 навчального року розробки педагогічних працівників були надруковані у журналах:
1. Коваленко А.С. Звітуються архітектори освітнього процесу // Вихователь-методист. – 2016. – №9. – С.37-41.
2. Коваленко А.С. Хто справжній друг? Заняття для дітей середньої групи // Дошкільне виховання – 2016. – №10. – С.26-27.
3. Коваленко А.С. Розвиваємо мовлення вихователів: методичний турнір // Вихователь-методист. – 2016. – №11. – С.22 – 26.
4. Коваленко А.С. Мріємо з Лесею Українкою. Літературна розвага для дітей старшої групи // Вихователь-методист. – 2017. – №1. – С64 – 65.
5. Коваленко А.С. Як без біди розуму навчитися // Дошкільне виховання. – 2017. – №2. – С.28-29.
Ефективним засобом активізації творчого потенціалу педагогів стало їх залучення до оволодіння технологіями психолого – педагогічного проектування, комунікативно – діяльнісною та ігровими технологіями розвитку мовлення, організації освітньої роботи на засадах особистісно зорієнтованого, діяльнісного, інтегрованого підходів. Освітній процес було побудовано, враховуючи гранично допустиме навчальне навантаження на дитину, що встановлено наказом МОН України від 20.04.2015р. №446.
З метою поліпшення якості освіти дітей, широкого рекламування кращого досвіду та новаторських підходів до педагогічної роботи було проведено 12 відкритих показів освітнього процесу в усіх вікових групах. Систематично впроваджували в роботу з дітьми креативні підходи, використовуючи інноваційні методики, різноманітні форми і методи освітнього впливу вихователі Лапіна Н.М., Пілявська Т.М., Цибко Л.М., Сікало Ю.В., Хінціцька Т.М, Приймак Н.М. Продовжувалась розробка серій занять за розвивальною моделлю з різних розділів програми. Результатом їх запровадження стало значне покращення показників розвитку дітей, забезпечення рівноваги у підходах педагогів до навчання, виховання і розвитку дитини.
Продовжувалась робота щодо використання кваліметричної моделі оцінювання з метою визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку. За результатами оцінювання вносилися корективи в план роботи, проводилися консиліуми із вчителями школи. За встановленими термінами проводилось оцінювання досягнень засвоєння дитиною програмових вимог та рівня розвитку психічних процесів. Загальний показник засвоєння дітьми програми «Дитина» склав за I квартал навчального року 75%, за II квартал – 77,5%, за III квартал -83%. Порівняні дані оцінювання рівня розвитку дітей свідчать про їх позитивну динаміку. Спостереження за дітьми під час освітнього процесу виявили збалансованість і збагачення усіх специфічних видів дитячої діяльності, особистісне зростання кожної дитини з урахуванням здібностей і задатків, здатність дітей стабільно виявляти позитивні форми поведінки, самостійність. Протягом навчального року діти набули необхідного життєвого досвіду, у них на достатньому рівні сформовані базові якості особистості. Однак вивчення стану розвитку дітей виявило недостатнє упровадження педагогами розвивального підходу у формуванні соціально-моральної культури дітей, є необхідність зміни акцентів у соціально-моральному розвитку дітей з традиційних підходів на діяльнісні та компетентнісні.
Минулого навчального року колектив продовжував упровадження системи здоров’язберігаючої роботи за напрямками Школи сприяння здоров’ю, оздоровчої педагогіки. Постійно проводились релаксаційні вправи, діанетика, оздоровчі моменти на заняттях та прогулянках. Активно використовувались офтальмотренаж, кінезіологічна гімнастика, самомасаж, дихальна гімнастика, проводились різні види загартування. За результатами оцінювання рівня засвоєння дітьми програми «Дитина» щодо фізичного розвитку високий рівень мають 46 дітей (2015-2016 н.р. – 56), середній – 149 дітей (2015-2016 н.р. – 142) низький – 28 дітей(2015-2016 н.р. – 25). Працював гурток інтенсивного фізичного розвитку і природного оздоровлення з вибіганням босоніж на вулиці при будь – якій погоді. Налагоджена система медико–педагогічного контролю за фізичним розвитком дитини та комплексний підхід до контролю за проведенням фізкультурних занять сприяли високій руховій активності дітей. Середні показники моторної щільності фізкультурних занять за даними протоколів у 2016-2017 навчальному році становлять 69-78%.
Упродовж навчального року функціонувало 3 логопедичні групи, у яких кількість дітей становила – 59 осіб. Робота у компенсуючих групах проводилась за сучасними напрямами комплексної реабілітації у співробітництві з психолого-педагогічною службою, в комплексі з корекційно-розвивальною та лікувально-оздоровчою роботою. Вчителі-логопеди використовують ефективні форми, методи і засоби корекційно-реабілітаційного процесу, забезпечують високу результативність і якість своєї праці: у 2016-2017 навчальному році у логопедичних групах дошкільного навчального закладу було частково виправлено мовні порушення у 25 дітей, повністю – у 37 дітей. Кількість дітей логопедичних груп, що випущені з ДНЗ до школи – 32 осіб (з них з виправленою мовою – 26 осіб, направлено на шкільний логопункт – 6 осіб). Рівень засвоєння дітьми корекційних програм складає 82 %. Вчителі-логопеди, вихователі логопедичних груп, практичний психолог успішно співпрацюють, творчо впроваджують кращий досвід корекційної роботи, сучасні інноваційні технології і методи особистісно зорієнтованої дефектологічної освіти в роботі з дітьми. Вчителі-логопеди постійно проводять медико-педагогічні консиліуми з питань корекції вад розвитку дітей із залученням усіх спеціалістів дошкільного закладу, активізують батьків в інтерактивних формах роботи з родиною щодо досягнення ефективної взаємодії з ними у подоланні мовних порушень дитини.
Упродовж навчального року систематично проводились вивчення стану та контроль організації освітнього процесу. Рішення педагогічних рад та виробничих нарад виконано на 100%. Поглиблено здійснювалось вивчення роботи педагогів, що атестувалися, досвід яких вивчався та на експериментальних групах. Тематика вивчення охоплювала основні розділи освітнього процесу, які виходили із річних завдань колективу на навчальний рік. Аналіз відвіданих заходів показав: 78% з них оцінені як ефективні, 22% – як високоефективні, що свідчить про якісну підготовку педагогів до освітнього процесу. Разом з тим вивчення освітнього процесу свідчить, що є необхідність більш ефективно і результативно працювати щодо упровадження інтегративних підходів у мистецькій діяльності у забезпеченні якості художньо-естетичного розвитку дітей.
Проблему психологічного забезпечення педагогічного процесу та супроводу дослідно – експериментальної роботи на високому рівні вирішувала практичний психолог Коваленко О.Ю. Внаслідок послідовної і цілеспрямованої реалізації проектної функції психологічної служби, корекційної та розвивальної роботи забезпечено психологічний супровід дітей з особливими потребами, належний рівень адаптації дітей у дошкільному закладі, розвитку їх психічних процесів та самосвідомості.
На високому рівні упродовж навчального року проводилась організаційно-педагогічна робота. На підставі угоди про співпрацю продовжувала здійснюватися тісна взаємодія між дошкільним закладом та загальноосвітньою спеціалізованою школою №5. Спільні заходи із школою щодо забезпечення наступності у роботі реалізовувались у контексті спільної участі в експериментальній роботі всеукраїнського рівня. Відповідно до плану роботи педагоги взяли участь у спільних формах взаємодії з колективом школи щодо узгодження та обговорення ходу експериментальних досліджень, спільних напрацювань. Колектив дошкільного закладу брав активну участь разом з дітьми у заходах, які організовували управління освіти, молоді та спорту, відділ культури.
Робота з родиною проводилась відповідно до Програми роботи з родиною, у 2016-2017 навчальному році була спрямована на заохочення батьків до участі в освітньому процесі на засадах рівності і партнерства. Проведено– «День відкритих дверей». Педагоги активно залучали батьків до створення належних умов для успішної життєдіяльності та розвитку дітей у сім’ї, сприяли максимальному використанню виховного потенціалу родини у формуванні особистості дитини через упровадження інтерактивних форм роботи з сім’єю. Водночас є необхідність активізувати роботу з родиною щодо підвищення рівня психолого-педагогічної культури батьків, формування власної активної позиції у вихованні безпеки дітей власним прикладом. Необхідно також забезпечити підвищення ефективності педагогічного та соціального консультування сім’ї та надання їй допомоги у розвитку дітей.
Упродовж звітного періоду постійно створювались усі умови для проведення медичної та оздоровчої роботи. Щоквартально проводились поточні обов’язкові медичні огляди дітей лікарем-педіатром, раз у рік – поглиблений медичний огляд лікарями-спеціалістами, диспансеризація. Порівняльна характеристика захворюваності дітей свідчить про те, що загальна захворюваність дітей збільшилась з 799 днів у 2015 році до 835 днів у 2016 році, відповідно у 2016 році збільшилось число днів, пропущених однією дитиною по хворобі, з 3,57 днів до 3,75 днів. Зменшилась захворюваність дітей у дошкільних групах №№2,8,9. У порівнянні з 2015 роком на 20% збільшилась кількість таких хвороб дітей, як ГРВІ, отит, фаринготрахеіт, бронхіт. Аналіз захворюваності дітей свідчить, що зменшилась інфекційна захворюваність дітей (у 2015 році – 12 випадків вітряної віспи, у 2016 -1). У результаті аналізу захворюваності дітей протягом року були визначені найбільш важливі фактори, що впливають на здоров’я дітей, розроблені індивідуальні рекомендації стосовно його зміцнення. З метою зниження захворюваності дітей педагоги проводили медико – педагогічні заходи, спрямовані на оптимізацію здоров’язбережувальної діяльності. Зміцнювалось здоров’я дітей також шляхом комплексного використання різноманітних здоров’язберігаючих технологій. Особлива увага приділялась використанню оздоровчих вправ у час збільшення гострих респіраторних захворювань, в осінній та весняний періоди. Заслуговує на увагу створення необхідних умов для проведення фізкультурно-оздоровчих заходів: в усіх групах фізкультурні осередки облаштовані обладнанням для різних видів масажу, придбане обладнання для проведення сеансів ароматерапії, лікарські трави для виготовлення фіточаїв, виготовлені куточки кольоротерапії, підібрані аудіозаписи для музичних аутотренінгів, релаксаційних ігор тощо. Результатом проведеної роботи стала стабільна кількість дітей ІІІ (спеціальної) групи здоров’я (у 2015 році – 11 дітей і у 2016 – 11). Водночас необхідно продовжувати та поглиблювати роботу з батьками щодо підвищення їх відповідальності за виконання здоров’язбережувальної функції сім’ї.
Упродовж 2016-2017 навчального року на належному рівні дотримувався санітарно-гігієнічний стан, ДНЗ 2 рази перевірявся СЕС, 4 рази лікарем КВД. Серйозних порушень у роботі ДНЗ не зафіксовано. Результати досліджень патогенної флори та калорійності їжі відповідають нормам.
Організація харчування та контроль за його організацією здійснювалась відповідно до нормативно – правових документів. Протягом року здійснювався аналіз норм харчування за відповідні періоди, щомісячно проводився облік виконання натуральних норм харчування. Норми харчування у 2015 році виконані в середньому на 58% ( у 2015 році – 65%). Вартість І дня харчування у році збільшилась у порівнянні з 2015 навчальним роком на 30% і становила 15,00 грн., натуральні норми харчування не виконуються через брак коштів. Організовано додаткове харчування дітей пільгових категорій, надається харчування 12-м дітям, батьки яких перебувають у зоні АТО, 3-м дітям переселенцю зі сходу, організовується дієтичне харчування 2-м дітям за призначеннями лікаря. На належному рівні проводиться робота щодо матеріально-технічного забезпечення організації харчування дітей.
Санітарно-освітня робота проводилась відповідно до рекомендацій, епідеміологічного стану в закладі та запитів батьків, організовано інформування батьків щодо організації раціонального харчування в сім’ях (санбюлетні, матеріали в інформаційних куточках). На достатньому рівні у минулому навчальному році було організовано адміністративно-господарську роботу та оснащення розвивального предметного середовища. При підготовці до нового навчального 2017-2018 року було виконано: ремонт 50 м2 стін фасаду; 165 м/п віконних укосів; 4 м2 відмосток; ремонт і заміна труб водопровідної та каналізаційної мережі; ремонт 12 м/п труб тепломережі; капітальний ремонт водопровідних та каналізаційних труб, часткова заміна плитки у ясельній групі №3; капітальний ремонт туалету для хлопчиків у групі №5; капітальний ремонт умивальної кімнати у групі №9; косметичний ремонт груп №№1,10; ремонт туалету загального користування; капітальний ремонт музичного залу. Замінено вікон та віконних блоків – 13шт., 28 м/п електропроводки, лампи і автомати-вимикачі – 72 шт.; проведено технічний огляд та перезарядку вогнегасників; профілактичний ремонт сантехнічного обладнання в усіх приміщеннях; електоровипробування захисних засобів; профілактичний ремонт у підвалі (утеплено труби, ремонт вентелів); пофарбовано та відремонтовано обладнання ігрових ділянок, підлога та стіни на 2-х павільйонах, виготовлено накриття на пісочницю групи №4; зроблені косметичні ремонти в усіх приміщеннях, у музеї; поповнено ігрове обладнання у групах. Придбані: спецодяг – 10 халатів; посуд для груп; аптечки першої невідкладної допомоги; господарчий інвентар; фізкультурний інвентар; принтер, морозильна камера, апарат для миття килими мів, кущорізка, пральна машина, куточки для батьків, господарчий інвентар ліска для косарки,лопати, мітли, диски, віники і т.ін). Достатню роботу проведено щодо оснащення педагогічного процесу: придбані методичні матеріали з розділів «Дитина у довкіллі», «Граючись, зростаємо» програми «Дитина», поповнені дидактичні матеріали з різних її розділів.
Аналіз роботи колективу у 2016-2017 навчальному році свідчить, що її можна оцінити, як задовільну.