Штатний розпис, вакансії

Кадровий склад педагогів ЗДО №23 станом на 01.09.2018

Всього Фізичні особи У відпустці на дитину Сумісники Примітка
Працівників 57
50 4 3 –
Трудові книжки

У закладі-53 49 4 – Трудова завідувача-
в УОМС
Педагогів 30 24 4 2
Старша медсестра
1 1 – –
Технічний персонал
26 25 – 1

Якісний склад педагогів

Всього – фіз.особи – відпустка по догл.за дитиною – сумісники

1. Освіта
Педагогів:

всього – 30; фіз. особи – 24; у відп.по догл. за дит. – 4, сумісники – 2
з них:
Вища освіта- 19 –  16 –  3 –  2
Неповна вища освіта- 7 –  7 –  1  –

2.Категорії, розряди, звання
Вища категорія- 6 –  6 – –
І категорія- 3 –  2 – 1
ІІ категорія- 2 –  1 – 1
Спеціаліст- 5 –   5 – –
9 розряд- 3 –  3 – –
8 розряд- 4 –  3  – 1 –
7 розряд -1 –  1 – –
«Вихователь-методист» -2 –  2 – –
3.Педагогічний стаж
до 5 р.- 8 – 5  – 3 –
від 5 до 10 р.- 6 –  5 –  1 –
від 10 до 20 р.- 7- 5 – 2
20 до 30 р. -3 -3 – –
більше 30 р.- 6 -6 – –
4.Віковий склад
Вік до 30 р.- 10- 7 -3 –
Вік від 30 до 40р. -4- 3- 1 –
Вік від 40 до 50р.- 8- 6 – 2
Вік від 50 до 60р. -7 -7 – –
Вік більше 60 р-. -1- 1 – –
Навчаються заочно -2

Штатний розпис на 01.01.2019

Штатний розпис на 01.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вакантних посад у закладі не має.

Аналіз освітнього складу педагогічного колективу:
всього педагогів – 26 (2 сумісника), із них:
повна вища освіта – 19 осіб (72%);
неповна вища – 7 осіб (28%).
Віковий склад педагогів:
До 30 років – 7 осіб, 28%
31-40 років – 4 особи, 16%
41-50 років – 7 осіб, 28%
51-55 років – 4 особи, 16%
більше 55 років – 3 особи, 12%
Педагогічний стаж:
до 5 років – 6 осіб, 24%
від 5 до 10 років – 4 особи, 16%
від 10 до 20 років – 5 осіб, 20%
від 20 до 30 років – 3 особи, 12%
більше 30 років – 7 осіб, 28%
Кваліфікаційні категорії, розряди:
спеціаліст – 4 особи, 16%,
спеціаліст І категорії – 2 особи, 8%,
спеціаліст ІІ категорії – 2 особи, 8%
спеціаліст вищої категорії – 7 осіб, 28%,
вихователь 8 розряду – 4 особи, 16%,
вихователь 9 розряду – 5 осіб 20%,
муз.керівник 7 розряду – 1 особа, 4%,
звання «Вихователь-методист»– 2 особи, 8% .