ПАМ’ЯТКА

ПАМЯТКА

батькам, які оформляють дитину

до закладу дошкільної освіти  №23

 1. Зареєструвати дитину у завідувача ДНЗ.
 2. Пройти інструктаж у старшої медсестри з різних питань влаштування  дитини.
 3. Пройти медичний огляд та оформити медичну довідку у дільничого педіатра.
 4. Принести необхідні документи завідувачу ДНЗ та старшій медсестрі:
  • заяву щодо влаштування дитини до закладу;
  • ксерокопію свідоцтва про народження дитини;
  • підписаний батьками батьківський договір;
  • дозвіл на проведення профілактичних щеплень в ДНЗ або в медичному закладі;
  • довідку про медогляд дитини з дитячої поліклініки.

При наявності:

 • ксерокопію Чорнобильського посвідчення;
 • ксерокопію про інвалідність дитини;
 • документи, що підтверджують участь батьків в АТО.
 1. Якщо є особливі відомості про сім’ю або дитину, треба повідомити про це адміністрації ДНЗ (категорійна сім’я, особливості в здоров’ї і харчуванні дитини, негативний або особливий характер взаємин в сім’ї, інші специфічні відомості про дитину).
 2. Якщо сім’я малозабезпечена, багатодітна чи постраждалі від ЧАЕС, необхідно здати про це довідки або копію Чорнобильського посвідчення дитини в бухгалтерію управління освіти.
 3. Під час прийому дитини до закладу, керівник зобов’язаний   ознайомити   батьків  або  осіб,  що  їх
  замінюють, із статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність. Усі ці документи оприлюднені на сайті закладу.
 4. За дитиною зберігається місце в   закладі у разі її хвороби, карантину,  санаторного  лікування, реабілітації, на час відпустки батьків  або  осіб,  які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).
 5. Відрахування дитини  із    закладу  може здійснюватись:
 •  за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
 • на підставі  медичного висновку про стан здоров’я дитини,  що виключає  можливість  її  подальшого  перебування  у    закладі;
 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які  їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

Адміністрація закладу  письмово із зазначенням причин повідомляє батьків або осіб, які їх  замінюють,  про  відрахування  дитини не менш як за 10 календарних
днів.

                                        Рекомендації  для батьків

 1. Допоможіть дитині виробити звичку дотримуватись такого режиму дня, як у закладі.

Режим прийняття їжі в ДНЗ:

Сніданок – 830-900

Обід         – 1200-1300

Вечеря     – 1530– 1600

Заняття  в групах проводяться з 900-1100.

 1. Дитину необхідно приводити до закладу не пізніше 900. У разі відсутності або запізнення дитини, потрібно зателефонувати адміністрації (тел.: 4-20-21) до 900  або вихователеві своєї групи  і повідомити, коли прийде дитина.
 2. Відвідувати заклад має тільки здорова  дитина.
 3. При відсутності дитини в ДНЗ більше ніж 3 дні батьки зобов’язані принести довідку від лікаря, тільки якщо у дитини було інфекційне захворювання.
 4. Якщо дитина захворіла, батьки зобов’язані повідомити  медсестрі або вихователю,  терміново –  якщо це інфекційне захворювання.
 5. Профілактичні щеплення обов’язкові для всіх дітей згідно статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб».
 6. За 2-3 дні до кінця місяця батьки мають попередити вихователя щодо відвідування  дитиною закладу  в останні дні місяця, тому що табель  для нарахування оплати  здається  у централізовану бухгалтерію  28 числа щомісяця.
 7. Батьки зобов’язані своєчасно оплачувати за перебування дитини в закладі – до 20 числа щомісяця, квитанції потрібно зберігати. Оплата проводиться наперед у поточному місяці; якщо дитина не відвідувала заклад,  у наступному місяці робиться перерахунок.
 8. Якщо батьки хочуть пригостити дітей у групі в день народження дитини або в інші свята солодощами, не дозволяється приносити торти та тістечка з кремом, газовані напої, кондвироби домашнього приготування, іноземного виробництва та після закінчення терміну придатності.
 9. Якщо дитина більше одного місяця без вагомої причини не відвідує заклад, вона відраховується із спискового складу. При повторному оформленні дитини до дошкільного закладу, батьки повинні оформити документи, як при первинному влаштуванні.

                                                              Шановні батьки!

Ваше спокійне, доброзичливе, без хвилювань і побоювань ставлення до вступу дитини в  дитячий садок допоможе не тільки Вашій дитині, а й Вам самим!

 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради від 06.03.2018 №75 «Про встановлення плати для батьків за перебування дітей у дошкільних навчальних закладах у 2018 році», плата за перебування дітей у дошкільних навчальних закладах з 01.03.2018 року становитиме:

ясельна група –   6 гривень 77 копійок;

дошкільна група – 10 гривень 36 копійок

за один день перебування.

 

Договір
про взаємодію дошкільного навчального закладу №23 
та  батьків  вихованців або осіб, які їх замінюють

 

м. Сміла                                                     «____»_______________ _____ р.

 

Дошкільний навчальний заклад №23 «Чипполіно» (ясла – садок) комбінованого типу (далі  – ДНЗ)  в особі завідувача Коваленко Алли Сергіївни, яка діє на підставі Статуту ДНЗ  з одного боку, та батьки або особи, які їх замінюють, (далі – батьки)  дитини_________________________________________________________

Прізвище, ім’я, дата народження дитини

Батько_____________________________________________________________

Мати__________________________________________________________

з другого боку, уклали цей договір про наступне:

1.У своїй діяльності ДНЗ керується Законом України «Про дошкільну освіту», «Положенням про дошкільний навчальний заклад» та Статутом ДНЗ.

2.ДНЗ зобов’язується забезпечити дитині:

– нагляд, догляд, виховання, навчання, особистий розвиток відповідно до програми розвитку, за якою працює ДНЗ;

– безпечні  та нешкідливі для здоров’я  дитини умови утримання, розвитку, виховання і навчання відповідно до санітарно – гігієнічних вимог; охорону та зміцнення її фізичного та психічного здоров’я;

– захист від усіх форм фізичного та психічного насильства, захист гідності;

– турботу та емоційне благополуччя дитини, задоволення потреби в емоційно- особистому спілкуванні;

–   розвиток творчих здібностей та інтересів;

– формування у дітей основ здорового способу життя, безпечної поведінки;

– безоплатне медичне обслуговування та кваліфіковану допомогу в корекції розвитку (психолого-педагогічну, медичну, логопедичну);

– захист від будь-якої інформації, пропаганди і агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку.

 1. Режим відвідування дитиною ДНЗ:

Робочі дні – всі , крім вихідних і свят. Вихідні – субота, неділя.

Час роботи – з 730 до 1800.

За необхідності ДНЗ працює за розпорядженням  міськвиконкому.

4. Дитині надається 3-х разове харчування (за призначенням  – дієтичне).

5. За бажанням та згодою батьків ДНЗ надає дитині додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, за рахунок коштів батьків.

6. За дитиною зберігається місце в ДНЗ у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків, літнього оздоровчого періоду (75 днів), за сімейними обставинами (за заявами батьків).

7. Відрахування дитини з ДНЗ здійснюється:

– за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

– на підставі медичного  висновку про стан здоров’я дитини,  що виключає можливість її подальшого перебування у ДНЗ даного типу;

– у разі несплати без поважних причин  батьками  або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

Адміністрація ДНЗ  зобов’язана письмово повідомити  батьків про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

 1. Права батьків:

– обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування ДНЗ;

– звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

– захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

– створювати різноманітні батьківські об’єднання, клуби, асоціації тощо;

–  заслуховувати звіти завідувача  з питань статутної діяльності ДНЗ, голови ради  ДНЗ, давати оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

– на загальних зборах розглядати  питання навчально – виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності ДНЗ, затверджувати основні напрями вдосконалення роботи і розвитку ДНЗ;

– приводити та забирати дітей з ДНЗ у будь-який зручний для них час, заздалегідь попередивши про це вихователів;

– відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

– брати участь у покращенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази ДНЗ;  надавати посильну допомогу в ремонтах, благоустрої  ДНЗ, організації харчування дітей; вносити благодійні внески.

 1. Батьки несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров’я, людської гідності.

10.Обов’язки батьків:

– виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

– постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дитини, створювати належні умови для розвитку її природних задатків, нахилів і здібностей;

– поважати гідність дитини;

– виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, до народних традицій і звичаїв;

– своєчасно повідомляти вихователям:

 • точні дані про місце роботи, адресу проживання, телефони батьків або осіб, які їх заміняють, та терміново – у разі їх зміни;
 • у разі необхідності привести дитину до ДНЗ після 9.00 – повідомляти до цього часу, в зв’язку із зняттям продуктів по меню на кількість відсутніх дітей у 9.00.
 • прогнозоване відвідування дитиною ДНЗ в останні дні місяця – до 27 числа кожного місяця, в зв’язку із здачею наперед табеля відвідування дітей у бухгалтерію;
 • якщо дитина захворіла –  протягом першого дня  її хвороби;
 • якщо дитина захворіла з ознаками інфекційного захворювання – терміново  повідомити вихователя для проведення карантинних заходів у ДНЗ;
 • якщо батьки не будуть вести дитину до дитсадка – сповістити про це напередодні або до 9.00;
 • відомості про особливий стан сім’ї, її категорійність, зміни у складі сім’ї;
 • про відвідування дитиною ДНЗ у чергові дні та літні місяці;

– своєчасно вносити встановлену плату за харчування дитини в ДНЗ та  за надання додаткових послуг (оплата наперед, не пізніше 20 числа кожного місяця). У випадку несплати або несвоєчасної оплати наданих  додаткових послуг  у цей період дана послуга не надається.

– своєчасно подавати документи щодо звільнення дитини від оплати за  харчування, документи на встановлення пільги тощо. У разі несвоєчасного подання цих документів, перерахунок оплати не здійснюється;

– щодня особисто передавати дитину вихователю і забирати дитину у вихователя, не передовіряючи її неповнолітнім особам; у випадках, якщо батьки довіряють забирати дитину з ДНЗ  іншим особам, повідомляти про це вихователям особисто;

– не приводити до ДНЗ дитину у стані хвороби;

– своєчасно сигналізувати керівництву ДНЗ про помічені порушення в роботі ДНЗ для їх термінового виправлення;

– виконувати санітарно-гігієнічні правила догляду за дитиною;

– слідкувати за тим, щоб дитина не приносила в ДНЗ небезпечні  предмети і речовини;

– своєчасно здійснювати щеплення дитини за медичними показниками;

– нести відповідальність за правильне виховання дитини в сім’ї;

– брати активну участь у заходах, які проводяться педагогічним колективом ДНЗ для      батьків;

 1. ДНЗ не несе відповідальності за коштовні прикраси, біжутерію, в яких дитина приходить до ДНЗ, за іграшки та коштовні речі, які приносить дитина.

12. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

 1. Зміни та доповнення до цього договору вносять за домовленістю сторін, оформляють у вигляді додатків, які є невід’ємною частиною договору.
 2. Договір діє з моменту підписання до того часу, коли потребує переоформлення на нових умовах, та до вибуття дитини з ДНЗ.
 3. Договір може бути розірваний батьками дитини без пояснення причин при умові повідомлення про це адміністрації ДНЗ не менше, як за             7 днів до його розірвання.Завідувач  ДНЗ №23                                                     Батьки:_______А.С.Коваленко

  20700  Черкаська обл.

  м.Сміла, вул.Мічуріна,42