Методична робота

МЕТОДИЧНА РОБОТА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ У 2018-2019 навчальному  році

Методична робота з педагогічними працівниками дошкільного закладу упродовж навчального року спрямовувалася на виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу, наказів і розпоряджень Міністерства освіти і науки України, Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради та базувалася на досягненнях науки, системі аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, інформаційної діяльності з підвищення наукового, загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності освітнього процесу.
Продовжувалася робота педагогічного колективу над реалізацією науково-методичної проблеми «Підвищення якості освіти, рівня вихованості особистості, професійної компетентності педагога шляхом впровадження гуманної педагогіки та модернізації навчально-виховного процесу». Упродовж навчального року діяла цілісна система взаємопов’язаних заходів, дій і засобів, спрямованих на всебічне підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, збагачення й розвиток їх творчого потенціалу, досягнення оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку дітей дошкільного віку. Як результат, успішно забезпечено реалізацію програми «Дитина», є цікаві власні напрацювання щодо впровадження стандарту дошкільної освіти.
Варто відзначити високий рівень організації методичної роботи у дошкільному закладі. Завдяки системному підходу в організації методичної роботи чітко реалізовано роль і завдання методичної роботи в системі дошкільної освіти. Упродовж навчального року педагогічним працівникам надавалися практичні поради, методичні рекомендації, проводилося індивідуальне та групове консультування. Розвиток творчої активності педагогічних працівників, як один із провідних завдань методичної роботи, було спрямовано на підвищення якості дошкільної освіти. На високому рівні здійснювався методичний супровід атестації педагогічних працівників.
Систему методичної роботи становили як традиційні, так і інтерактивні заходи. Заслуговує на схвалення організація сучасних методичних заходів і форм роботи для вдосконалення фахової майстерності, підвищення педагогічної компетентності та розвитку творчої активності педагогів, таких як слайд-презентації, ведення портфоліо, професійні конкурси. У рамках проведення Місячника педагогічної майстерності були організовані нестандартні форми методичної роботи, відкриті заняття та виховні заходи, педагогічні читання, огляд фахових видань та методичної літератури тощо. Нетрадиційно було проведено звіти педагогічних працівників, які атестуються: педагоги на високому рівні продемонстрували свій творчий потенціал у педагогічній вітальні «Шлях до успіху».
Упродовж навчального року змістовна робота була організована з молодими педагогами. Педагогічне наставництво, стажування, змістовна діяльність «Клубу молодого вихователя» (керівник – Коваленко А.С.) сприяли управлінню процесом професійного зростання 5 молодих педагогів, з якими проводилися індивідуальні та колективні форми роботи, спрямовані на опрацювання нормативних та інструктивних матеріалів, поліпшення теоретичної підготовки, озброєння сучасними технологіями дошкільного виховання. Закріплення наставників сприяло створенню умов для успішного початку їх професійної діяльності, адаптації у педагогічному колективі, формуванню практичних вмінь і навичок.
Підвищенню педагогічної майстерності, розширенню професійного світогляду педагогічних працівників сприяла їх діяльність щодо самоосвіти. Для цього створені всі умови: послуги мережі Інтернет, робота бібліотеки методичного кабінету, який забезпечує педагогів фаховою, методичною та довідковою літературою. Проведено такі форми роботи як «Інноваційні родзинки» (обговорення новинок педагогічної літератури), «Коло ідей» (авторське бачення шляхів упровадження інноваційних технологій), педагогічні читання до 80 річчя від дня народження О.А. Захаренка «Слово до нащадків», взаємовідвідування освітнього процесу, взаємоконсультування. Усі педагоги ведуть карти професійного зростання, зошити самоосвіти, мають портфоліо з матеріалами власного досвіду роботи, досвіду працівників дошкілля міста, області, України.
Варто відзначити активну і ефективну участь у 2017-2018 навчальному році 12 педагогів дошкільного закладу у міських, обласних та всеукраїнських методичних заходах, а також результативність і змістовність 3-х форм міської методичної роботи: методоб’єднання музичних керівників, методичного об’єднання інструкторів з фізкультури, Школи наступності і перспективи у роботі перших двох ланок. Заслуговує на схвалення робота педагогів щодо участі у міжнародному освітньому проекті «Освіта для сталого розвитку в дії». Завідувач Коваленко А.С. і вихователь Хінціцька Т.М.. стали переможцями у всеукраїнському конкурсі «Освітні технології – 2016». Колектив ДНЗ №23 прийняв делегацію педагогів із Сумської області у рамках проведення «Естафети педагогічного досвіду». Завідувач Коваленко А.С. взяла активну участь у Всеукраїнському фестивалі «Джерело батьківських знань» та у всеукраїнській конференції щодо впровадження проекту «Освіта для сталого розвитку». Завідувач Коваленко А.С. та вихователь Приймак Н.М. з метою встановлення партнерської взаємодії провели майстер – класи для студентів Черкаського національного університету.
Посилено увагу до діяльності методичного кабінету, першочергово реалізовувалося завдання підвищення якості науково-методичного супроводу освітнього процесу. Дієвою була робота методичної ради: продовжено роботу щодо перетворення методичного кабінету на лабораторію педагогічної майстерності, школи передового досвіду та постійно діючий консультпункт як для педагогів, так і для батьків. На базі методкабінету постійно розгорталися різні форми інтерактивної взаємодії педагогів і батьків. Оновлено інформаційний банк інноваційних технологій, які впроваджуються у практику роботи дошкільного закладу, картотека методичної літератури та матеріалів для роботи над науково-методичною проблемою. У 2018-2019 навчальному році продовжувалося здійснення інформаційно-комунікаційного обслуговування освітнього процесу, значно зросло використання інформаційно-комунікаційних технологій педагогами. Методичний кабінет обладнано мультимедійним проектором, упродовж навчального року постійно поповнювався інформаційними матеріалами веб-сайт ДНЗ. Усі кабінети спеціалістів і дошкільні групи обладнано комп’ютерною технікою, педагоги мають вільний доступ до мережі Інтернет, створюють власні та використовують у практичній діяльності цифрові ресурси, які розміщені на освітніх порталах. Започатковано проведення методичних форм роботи із застосуванням інтернет – ресурсів: у режимі он – лайн педагоги взяли участь у конференції «Упровадження методичних рекомендацій щодо використання в роботі кваліметричної моделі оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку». Заслуговує на схвалення участь 3 педагогічних працівників у інтернет-вебінарі з питань безпеки життєдіяльності, охорони праці, упровадження здоров’язбережувальних технологіїй Разом з тим потребує продовження навчання педагогів щодо роботи їх у форумах, чатах, стимулювання залучення педагогічних працівників до участі в Інтернет-семінарах, Інтернет-конференціях. Необхідно також активізувати роботу педагогів щодо створення та презентації на виставках власних цифрових ресурсів.
На підставі угоди про співпрацю продовжувала здійснюватися тісна взаємодія між дошкільним закладом та загальноосвітньою спеціалізованою школою №5. Відповідно до плану роботи педагоги взяли участь у спільних формах взаємодії з колективом школи щодо узгодження та обговорення ходу експериментальних досліджень, спільних напрацювань. На пошук нових, ефективних методів і прийомів, моделювання досвіду роботи була спрямована робота творчої групи з проблеми «Розробка і упровадження системи взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї». Членами групи підготовлені рекомендації щодо планування спільної роботи, створення умов, що забезпечують ефективність взаємодії дошкільного закладу та родини.
Заслуговує на схвалення активна участь дошкільного закладу у всеукраїнському експерименті за темою «Створення науково-методичних засад формування у дітей навчально-дослідницьких умінь». Упродовж 2015-2016 навчального року педагоги закінчили роботу щодо виконання його завдань. Гарних результатів досягнуто в апробації дидактичних матеріалів щодо організації з дітьми навчально-дослідницької діяльності. З 2017-2018 навчального року творча група педагогів дошкільного закладу має розпочати участь у дослідно-експериментальній роботі всеукраїнського рівня за темою «Оптимізація освітнього процесу за допомогою мнемотехніки як сучасної технології ефективного засвоєння нової інформації».
Упродовж навчального року дошкільний заклад продовжував свою діяльність як опорний з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності дошкільника, відповідно до плану та графіку проведено усі форми роботи для педагогів дошкільних закладів міста. Організовано співробітництво з дошкільними навчальними закладами інших регіонів України та закладами сільської місцевості (ДНЗ №71 «Катеринка» Кіровоградської міської ради; ДНЗ №1 села Березняки Смілянського району).
Варто відзначити результативну участь педагогічних працівників у 2018-2019 навчальному році у різноманітних конкурсах, виставках: розробки вихователя Хінціцької Т.М. «Організація тематичних днів у дошкільному навчальному закладі», вчителя-логопеда Савілової Н.В. «Упровадження інноваційних технологій у корекційно-реабілітаційній роботі», практичного-психолога Коваленко О.Ю. «Психологічні аспекти взаємодії дошкільного навчального закладу і родини» були презентовані на міській виставці «Освіта Сміли – 2019». Посібник Хінціцької Т.М. «Організація тематичних днів у дошкільному навчальному закладі» презентований на обласній виставці «Освіта Черкащини» та посів І місце. У 2017 році дошкільний заклад посів 7 рейтингове місце за оформлення музичної зали серед ДНЗ України. Продовжувалась систематична і планова робота щодо психолого – педагогічної підтримки обдарованих і здібних дітей. 2 дитини разом з педагогами стали переможцями всеукраїнського конкурсу журналу «Джміль» у номінації «Образотворче мистецтво» (4 відзнаки); ІІ місце за участь у міській виставці «Я малюю маму» посів Бердник Олександр.
Педагогічні працівники були активними дописувачами фахових видань, систематично упродовж навчального року висвітлювали свою діяльність у засобах масової інформації (програмах «Сміла TV», газеті «Сміла»), на сайтах закладу та сайті управління освіти, молоді та спорту.
З метою поліпшення якості освіти дітей, широкого рекламування кращого досвіду та новаторських підходів до педагогічної роботи було проведено 12 відкритих показів освітнього процесу в усіх вікових групах. Систематично впроваджували в роботу з дітьми креативні підходи, використовуючи інноваційні методики, різноманітні форми і методи освітнього впливу вихователі Лапіна Н.М., Пілявська Т.М., Сікало Ю.В., Хінціцька Т.М, Приймак Н.М. Продовжувалась розробка серій занять за розвивальною моделлю з різних розділів програми. Результатом їх запровадження стало значне покращення показників розвитку дітей, забезпечення інтегрованого підходу до навчання, виховання і розвитку дитини.

Гурська Аліна Юріївна

вихователь-методист дошкільного навчального закладу № 23 «Чипполіно»

 Освіта – вища,  Черкаський національний університет за спеціальністю «Математика», 2011 рік,  Уманський педагогічний коледж за спеціальністю  «Дошкільна освіта», 2012 рік

 Кваліфікаційна категорія – “Спеціаліст  І  категорії”

 Стаж роботи –9 років

 

Графік роботи

вихователя-методиста Гурської А.Ю.

дошкільного навчального закладу № 23 Чипполіно»

на  2020 – 2021 навчальний рік

День тижня

Години роботи

Обідня перерва

Понеділок

8.30-16.15

12.30-13.00

Вівторок

8.30-16.15

12.30-13.00

Середа

8.30-16.15

12.30-13.00

Четвер

8.30-16.15

12.30-13.00

Пятниця

8.30-16.15

12.30-13.00

       Графік роботи методичного кабінету

опорного закладу дошкільної освіти №23  з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту

День тижня

Час  роботи Час обідньої перерви Кількість робочих годин
П’ятниця 13.00- 14.30             – 1,5