Адміністрація

Структура та органи управління закладу дошкільної освіти №23

Відповідно до статі 20 «Управління та громадське самоврядування закладу дошкільної освіти» Закону про дошкільну освіту:

  1. Керівництво закладом дошкільної освіти здійснює його директор – Коваленко Алла Сергіївна. У відсутності директора її обов’язки виконують вихователь – методист Гурська Аліна Юріївна або практичний психолог Коваленко Олена Юріївна.
  2. Колегіальним постійно діючим органом управління закладом дошкільної освіти є педагогічна рада. До складу педагогічної ради закладу дошкільної освіти входять усі педагогічні працівники закладу і старша медсестра. До складу педагогічної ради закладу дошкільної освіти можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських об’єднань, педагогічні працівники закладів середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

Головою педагогічної ради закладу дошкільної освіти №23 є його директор. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

Педагогічна рада закладу дошкільної освіти:

-схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;

-формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

-розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у закладі;

-визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

-затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

-обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;

-затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

-заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

-розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

-визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю;

-ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення  вихованців, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

-розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

-має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

-розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими документами закладу до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу дошкільної освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу.

  1. У закладі дошкільної освіти №23 діють органи самоврядування:

3.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу дошкільної освіти  №23 є загальні збори  колективу.

Загальні збори  заслуховують звіти директора з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності, розглядають питання освітньої, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу.

3.2.Рада  закладу – постійно діючий  у період між загальними  зборами колективу орган громадського самоврядування. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, батьків або осіб, які їх заміняють. Представники в раді та її чисельність визначаються загальними зборами  колективу закладу.

Склад Ради закладу у 2020 році : Сікало Ю.В. , вихователь; Тертична Н.А., музичний керівник; батьки вихованців – Білан М.В., Шалахова І.А., Хоменко Р.М. Головою Ради заладу є Лапіна Н.М., вихователь.

3.3.Орган батьківського самоврядування  – батьківський комітет.

Склад батьківських комітетів закладу на 2019-2020 навчальний  рік

Група №1

Голова батьківського комітету групи – Шалахова Інна Анатоліївна

Казначей групи – Грицай Ірина Василівна

Секретар – Куценко Анна Андріївна

Група №2

Голова батьківського комітету групи – Нестеренко Юлія Олегівна

Заст. голови батьківського комітету  – Заславна Валентина Олександрівна

Секретар – Бабіцька Світлана Миколаївна

Казначей групи –  Уколова Лариса Петрівна

Група №3

Голова батьківського комітету групи – Осадча Тетяна Владиславівна

Казначей групи – Компанієць Яна Олександрівна

Секретар – Мягкова Олена Євгеніївна

Член  БК – Курек  Яна Валеріївна  – член БК ЗДО

Член  БК – Чуканова Яніна Олександрівна – член БК ЗДО

Група №4

Голова батьківського комітету групи – Пономарьова Юлія Вікторівна

Казначей групи – Устинова Людмила Миколаївна

Секретар – Хоменко Анна Миколаївна

Член БК – Хоменко Олена Вікторівна

Група №5

Голова батьківського комітету групи – Шейна Альона Володимирівна

Казначей групи –Матосова Ірина Сергіївна

Секретар – Герасименко Ірина Генадіївна

Група №6

Голова батьківського комітету групи – Черняк Олена Вікторівна

Казначей групи – Короленко Лілія Григорівна

Секретар – Луценко Галина Іванівна

Група №7

Голова батьківського комітету групи – Власова Тетяна Юріївна

Казначей групи – Сілаєва Наталія Михайлівна

Секретар – Проценко Альона Володимирівна

Група №8

Голова батьківського комітету групи – Харкавенко Римма Миколаївна

Казначей групи – Сорока Марина Володимирівна

Секретар – Батеха Людмила Іванівна

Група №9

Голова батьківського комітету групи – Пономаренко Олена Сергіївна

Казначей групи – Бандурко Людмила Миколаївна

Секретар – Богун  Ганна Михайлівна

Група №10

Голова батьківського комітету групи –  Копиця О.В.

Казначей групи – Гришанова І.М.

Секретар –  Маклакова Ю.В.

Склад батьківського комітету  закладу дошкільної освіти  №23 на 2019-2020  навч. рік

№ з/п П.І.Б. Посада Група
1. Курек  Яна Валеріївна голова БК група №3
2. Нестеренко Юлія Олегівна заступник голови БК група №2
3. Макопух Юлія Валеріївна секретар БК група №5
4. Чуканова Яніна Олександрівна казначей БК група №3
5. Грицай Ірина Василівна член БК група №1
6. Пономарьова Юлія Вікторівна член БК група №4
7. Бедзай  Наталія Олегівна член БК група №6
8. Сілаєва Наталія Михайлівна член БК група №7
9. Демиденко Юрій Володимирович член БК група №8
10. Богун Анна Михайлівна член БК група №9
11. Рибак Євгенія Олександрівна член БК група №9
12. Неборак Дар’я Миколаївна член БК група №10

Коваленко Алла Сергіївна

Коваленко Алла Сергіївна, завідувач закладу  дошкільної освіти  №23 «Чипполіно»,  освіта – вища, стаж педагогічної роботи – 42 роки, працює на посаді завідувача ДНЗ №23 з 1984 року, «Відмінник освіти України», лауреат премії О.А.Захаренко, державної Премії Верховної Ради, член Асоціації працівників дошкільної освіти.

Графік роботи
завідувача дошкільного навчального закладу №23
на 2020-2021 навчальний рік
Час  роботи
Час обідньої перерви
Прийом з особистих питань
Понеділок
8.30- 17.30
12.30-13.30
17.00-17.30
Вівторок
 8.30- 17.30
12.30-13.30
 17.00-17.30
Середа
8.30- 17.30
 12.30-13.30
 17.00-17.30
Четвер
8.30- 17.30
12.30-13.30
17.00-17.30 
П’ятниця
8.30- 17.30
12.30-13.30
17.00-17.30