Освітня діяльність

СХВАЛЕНО                                                                                     ЗАТВЕРДЖУЮ

рішенням педагогічної ради ЗДО №23                                          Завідувач  ЗДО №23

Протокол від 30.08.2023 №1                                                           __________А.С.Коваленко 

Освітня програма

закладу дошкільної освіти №23

1. Освітні компоненти

1. Усі  групи організовують освітній процес за Державною  освітньою програмою  для дітей від 2 до 7 років «Дитина». Лист МОН України №1/11-4960 від 23.07.2020 р.

2.Формування основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку здійснюється в дошкільних  групах відповідно до парціальної  програми «Про себе треба знати, про себе треба дбати» (авт. Лохвицька Л.В.). Лист ІМЗО  №22.1/12-Г-1049 від 04.12.2018.

3. Виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля здійснюється в дошкільних  групах відповідно до  парціальної  програми «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку» (авт. Н.Гавриш, О.Пометун). Лист  ІМЗО №22.1/12-Г-46 від 12.02.2019.

4.Формування інженерного мислення у дітей дошкільного віку здійснюється в дошкільних групах №№4,8,5 відповідно до регіональної експериментальної освітньої програми. Наказ управління освіти Черкаської обласної державної адміністрації від 03.09.2018 «Про проведення регіонального експерименту з теми «Формування інженерного мислення у дітей дошкільного віку».

5. Утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини здійснюється відповідно до парціальної програми «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного  віку на християнських цінностях» за згодою батьків у середніх та старших групах (авт.колектив під кер. Богуш А.М.). Лист МОН України 1/11-19157 від 29.12.2015.

2.Перелік освітніх дисциплін, загальний обсяг навчального навантаження

Загальний обсяг навчального навантаження встановлюється в усіх групах відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності».

Види занять за освітніми лініямиКількість занять на тиждень за віковими групами
раннього віку(від1 до 2 роківІ молодша (від 2 до 3 років)ІІ молодша (від 3 до 4 роківсередня (від 4 до 5 років)старша (від 5 до 6(7) років)
Ознайомлення  із соціумом11223
Ознайомлення  з природним довкіллям11112
Художньо-продуктивна діяльність: 
Музичні заняття22222
Малювання1р.у міс.11,51,51,5
Ліплення1р.у міс.2 р.у міс.2 р.у міс.11
Конструювання1р.у міс.1р.у міс.2 р.у міс.11
Аплікація1р.у міс.1р.у міс.2 р.у міс.2 р.у міс.2 р.у міс.
Сенсорний розвиток22
Логіко-математичний розвиток112
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування22333
Здоров’я та фізичний розвиток22333
Корекційні мовленнєві заняття в логопедичних групах:
– підгрупові
– індивідуальні (щоденно за планом)


55
4

Загальна кількість занять на тиждень111214/216/1719/20
Додаткові освітні послуги на вибір батьків  222
Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину ( в астрономічних годинах)1,31,43,55,38,3

3. Тривалість занять із дітьми, взаємозв’язок освітніх предметів, логічна послідовність їх вивчення

3.1.Групові заняття

– у молодших групах – 14 занять на тиждень тривалістю   не більше 15 хвилин.

-у середніх групах – 16 занять на тиждень тривалістю  20 хвилин.

– у старших групах – 19 занять на тиждень тривалістю  25 хвилин.

3.2.Інтегровані заняття

Тривалість інтегрованого заняття може бути дещо більшою, ніж фронтального за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності (на 5, 10, 15 хвилин відповідно у молодшій, середній, старшій групах).

3.3.Заняття з підгрупою дітей

– у групах раннього віку – 11 занять на тиждень тривалістю  до 10 хвилин;

– у І молодших групах – 12 занять на тиждень тривалістю  до 10 хвилин;

– в логопедичних групах – 2 рази на тиждень тривалістю 15-25 хвилин;

– заняття практичного психолога з корекційною групою – 2 рази на тиждень по 15 – 20 хв.

3.4.Індивідуальні заняття з  дитиною

– у групах раннього віку – 8-10 занять  щоденно тривалістю  до 5 хв.

– у молодших групах –  10 занять щоденно тривалістю до 5 хв.;

– у середніх групах –  10 занять щоденно тривалістю  до 5-10 хв.;

– у старших групах – 10 занять  щоденно тривалістю   до 10 хв;

– у логопедичних групах –  не менше 2-3-х  занять  з кожною дитиною.

 Зміст програми з відповідних розділів подається дітям послідовно. Відповідно до принципу концентричності знання дітей від групи раннього віку до старшої групи поступово розширюються і ускладнюються.

4.Форми організації освітнього процесу

1.Організація ігрової діяльності дітей (сюжетно-рольові, режисерські, конструктивно-будівельні, дидактичні, народні, комп’ютерні, театралізовані, ігри-забавлянки тощо).

2.Організація театралізованої діяльності.

3.Проведення фронтальних та підгрупових  занять.

4. Проведення індивідуальної роботи.

5.Організація трудової діяльності.

6.Організація самостійної художньої діяльності.

7.Проведення спостережень та дослідницької діяльності.

8.Проведення музичних та спортивних розваг.

9.Організація фізкультурно-оздоровчої роботи (ранкова гімнастика, заняття фізичною культурою, рухливі ігри та ігри спортивного характеру, загартування, оздоровчі процедури, фізкультхвилинки, фізкультурні паузи, фізкультурні комплекси під час прогулянки).

10. Організація процесів життєдіяльності дітей (прийом їжі,  прогулянки, сон, культурно-гігієнічні заходи тощо).

5.Освітні компоненти для вільного вибору здобувачів освіти

5.1.Заняття у гуртках

1.Заняття у гуртку гри у шашки проводяться тренером шашок із Будинку дитячо-юнаціької творчості  відповідно до парціальної програми «Цікаві шашки»  у середніх і старших групах 2 рази на тиждень. Лист  ІІТЗО  №14.1/12-Г-261від 05.05.2015.

2.Заняття у гуртку «Вчимося жити разом» проводяться практичним психологом відповідно до парціальної  програми з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років з дітьми корекційної групи  2 рази на тиждень. Лист  ІМЗО №2.1/12-Г-363 від 13.06.2016.

       Тривалість проведення гурткової роботи – 15-25 хвилин залежно від віку дітей.

5.2.Самостійна діяльність дітей

       Організовується за потребою дітей під час прогулянок, проведення індивідуальної  та під групової роботи з іншими дітьми, у другу половину дня.

5.3.Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти (вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та закладом дошкільної освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини):

6. Корекційно-розвитковий складник програми для дітей з  порушеннями мовлення

Здобуття  освіти дітьми, які потребують корекції мовленнєвого розвитку,  у логопедичних групах №№2, 8,9 здійснюється з використанням навчально-методичного комплексу посібників для роботи  з дітьми з порушеннями мовлення (авт. Рібцун Ю.В.).

7. Корекційно-розвитковий складник програми для дітей з  особливими освітніми потребами

Здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами здійснюється за окремими програмами і методиками, розробленими на основі Базового компонента дошкільної освіти. Освіта дітям з особливими освітніми потребами надається відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей нарівні з іншими особами, у тому числі шляхом створення належного  матеріально-технічного забезпечення та забезпечення розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби дітей, визначені в індивідуальній програмі розвитку.

Дітям  з особливими освітніми потребами надаються психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги у порядку, визначеном індивідуальною програмою розвитку. Корекційно-розвиткові послуги (допомога) – це комплексна система заходів супроводження особи з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення.

Команда психолого – педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами організовує освітній процес та розвиток дитини відповідно до індивідуальної програми розвитку  з використанням парціальних програм, рекомендованих  фахівцями інклюзивно-ресурсного центру та установами системи охорони здоров’я.

(Методичний посібник «Діти з розладами аутичного спектора: план корекційно-розвиткової роботи» (уклад. Семизорова В.В.). Лист  ІМЗО №21.1/12-Г-839 від 21.12.2017.)

8.Очікувані результати  розвитку здобувачів освіти

1.Набуття дитиною компетентностей, досягнення рівня розвиненості та вихованості, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, зокрема:  формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;  виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля; утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини; розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

2. Відповідно до нульового рівня  Національної рамки кваліфікацій  здатність  вихованця адекватно діяти у відомих простих ситуаціях під безпосереднім контролем іншої особи.

9. Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

1.У      закладі щоквартально проводиться моніторинг стану освітнього процесу з питання, над яким працює педагогічний колектив відповідно до  розробленої факторно-критеріальної моделі: створення розвивального середовища, ефективність упровадження педагогічних інноваційних технологій,  результативність  формування у дітей  компетентностей, рівень методичного забезпечення, взаємодія педагогів з родиною.

2.  Відповідно до перспективного планування роботи закладу 1 раз у квартал навчального року тематично вивчається стан виконання державних документів з питань освіти.

3. Перед засіданням педагогічної ради вивчається стан виконання рішень попередніх педагогічних рад.

4. Проводяться  заходи щодо вивчення якості освіти:

№ з/п Освітні питанняФорма вивченняФорма узагальн.Термін проведення
4.1.Вивчення стану організації життєдіяльності дітей у групі.комплекснедовідка до педрадилютий
4.2.Стан виконання рекомендацій за  підсумками комплексного вивчення стану організації життєдіяльності дітей у групі.порівняльнедовідка до педрадилютий    
4.3.Сформованість життєвих компетентностей дітей.моніторингдовідка до педрадищоквартально
4.4.Стан виконання рішень педради.  порівняльнедовідка до педрадищоквартально
4.5.Стан організації роботи щодо охорони життя дітей та   безпеки життєдіяльності.попередж.довідка до виробничої нарадищомісячно
4.6.Ефективність реалізації  освітніх программ.проміжнедовідка до педрадищоквартально
4.7.Медико-педагогічний  контроль на фізкультурних заняттях.персон.протоколщомісячно
4.8.Результативність корекційної роботи з дітьми.підсумковедовідка до педрадитравень щороку
4.9.Рівень педагогічної майстерності  педагогів, що атестуються.персон.довідка до педрадиберезень щороку
4.10.Діагностика нервово-психічного розвитку дитини раннього віку.епізод.довідка до педрадищоквартально
4.11.Зміст та якість перспективного і календарного планування.операт.інформація на операт. нарадущомясічно
4.12.Стан готовності педагогів до освітнього процесу.попереднєінформація на операт. нарадущомісячно
4.13.Стан підготовки до літнього оздоровлення.темат.довідка на виробничу нарадутравень щороку
4.14.Стан предметно-розвивального  середовища.темат.довідка на виробничу нарадувересень щороку
4.15.Стан  організації освітнього процесу у літній період.поточнедовідка на виробничу нарадучервень-серпень
4.16.Стан гурткової роботи.  періодичнеінформація на методичну раду    упродовж року
4.17.Діагностика  розвитку рухів дітей.  проміж.інформація на методичну раду    вересень, травень щороку
4.18.Стан поповнення бібліотечного фонду періодичними виданнями, методичною та дитячою літературою.поточнеінформація на виробничу нарадувересень щороку
4.19.Стан психологічного мікроклімату.  епізод.довідка до педрадиберезень щороку
4.20.Стан організації експериментальної роботи.  пром.довідка до педрадиберезень щороку