Батьківська сторінка

Пам’ятка
для батьків  вихованців або осіб, які їх замінюють,  

закладу дошкільної освіти №23  м. Сміли

 1. У своїй діяльності заклад дошкільної освіти №23 «Чипполіно» (ясла – садок) комбінованого типу (далі  – ЗДО)   керується Законами України «Про освіту»,  «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад та Статутом ЗДО.

Директор ЗДО – Коваленко Алла Сергіївна  діє на підставі Статуту ЗДО.

 • ЗДО зобов’язується забезпечити дитині:
  • нагляд, догляд, виховання, навчання, особистий розвиток відповідно до програми розвитку, за якою працює ЗДО;
  • безпечні  та нешкідливі для здоров’я  дитини умови утримання, розвитку, виховання і навчання відповідно до санітарно – гігієнічних вимог; охорону та зміцнення її фізичного та психічного здоров’я;
  • захист від усіх форм фізичного та психічного насильства, захист гідності;
  • турботу та емоційне благополуччя дитини, задоволення потреби в емоційно- особистому спілкуванні;
  • розвиток творчих здібностей та інтересів;
  • формування у дітей основ здорового способу життя, безпечної поведінки;
  • безоплатне медичне обслуговування та кваліфіковану допомогу в корекції розвитку (психолого-педагогічну, медичну, логопедичну);
  • захист від будь-якої інформації, пропаганди і агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку.
  • Режим відвідування дитиною ЗДО:
   • Робочі дні – всі , крім вихідних і свят. Вихідні – субота, неділя.
   • Час роботи – з 730 до 1800.
   • За необхідності ЗДО працює за розпорядженням  міськвиконкому.
  • Дитині надається 3-х разове харчування (за призначенням  – дієтичне).
  • За бажанням та згодою батьків ЗДО надає дитині додаткові освітні послуги, які не визначені  Базовим компонентом дошкільної освіти, за рахунок коштів батьків.     
  • За дитиною зберігається місце в ЗДО у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків, літнього оздоровчого періоду (75 днів), за сімейними обставинами (за заявами батьків).
  • Відрахування дитини з ЗДО здійснюється:
   • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
   • на підставі медичного  висновку про стан здоров’я дитини,  що виключає можливість її подальшого перебування у ЗДО даного типу;
   • у разі несплати без поважних причин  батьками  або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

Адміністрація ЗДО  зобов’язана письмово повідомити  батьків про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

 • Права батьків:
  • обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування ЗДО;
  • звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
  • захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;
  • створювати різноманітні батьківські об’єднання, клуби, асоціації тощо;
  • заслуховувати звіти завідувача  з питань статутної діяльності ЗДО, голови ради  ЗДО, давати оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
  • на загальних зборах розглядати  питання навчально – виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності ЗДО, затверджувати основні напрями вдосконалення роботи і розвитку ЗДО;
  • приводити та забирати дітей з ЗДО у будь-який зручний для них час, заздалегідь попередивши про це вихователів;
  • відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
  • брати участь у покращенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази ЗДО;  надавати посильну допомогу в ремонтах, благоустрої  ЗДО, організації харчування дітей; вносити благодійні внески.
  • Батьки несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження  їх життя, здоров’я, людської гідності.
  • Обов’язки батьків:
   • виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
   • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дитини, створювати належні умови для розвитку її природних задатків, нахилів і здібностей;
   • поважати гідність дитини;
   • виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, до народних традицій і звичаїв;
   • своєчасно повідомляти вихователям:
   • точні дані про місце роботи,  адресу проживання, телефони батьків або осіб, які їх заміняють, та терміново – у разі їх зміни;
   • у разі необхідності привести дитину до ЗДО після 9.00 – повідомляти  до цього часу, в зв’язку із зняттям продуктів по меню на кількість відсутніх дітей у 9.00.
   • прогнозоване відвідування дитиною ЗДО в останні дні місяця – до 27 числа кожного місяця,  в зв’язку із здачею наперед табеля відвідування дітей у бухгалтерію;
   • якщо дитина  захворіла –  протягом першого дня  її хвороби;
   • якщо дитина захворіла з ознаками інфекційного захворювання –  терміново  повідомити вихователя для проведення карантинних заходів у ЗДО;
   • якщо батьки не будуть вести дитину до дитсадка –  сповістити про це напередодні або до 9.00;
   • відомості про особливий стан сім’ї, її категорійність, зміни у складі сім’ї;
   • про відвідування дитиною ЗДО  у чергові дні та літні місяці;
   • своєчасно вносити встановлену плату за харчування дитини в ЗДО та  за надання додаткових послуг (оплата наперед, не пізніше 20 числа кожного місяця). У випадку несплати або несвоєчасної оплати наданих  додаткових послуг  у цей період дана послуга не надається. 
   • своєчасно подавати документи щодо звільнення дитини від оплати за  харчування, документи на встановлення пільги тощо. У разі несвоєчасного подання цих документів, перерахунок оплати не здійснюється;
   • щодня особисто передавати дитину вихователю і забирати дитину у вихователя, не передовіряючи її неповнолітнім особам; у випадках, якщо батьки довіряють забирати дитину з ЗДО  іншим особам, повідомляти про це вихователям особисто;
   • не приводити до ЗДО дитину у стані хвороби;
   • своєчасно сигналізувати керівництву ЗДО про помічені порушення в роботі ЗДО для їх термінового виправлення;
   • виконувати санітарно-гігієнічні правила догляду за дитиною;
   • слідкувати за тим, щоб дитина не приносила в ЗДО небезпечні  предмети і речовини;
   • своєчасно здійснювати щеплення дитини за медичними показниками;
   • нести відповідальність за правильне виховання дитини в сім’ї;
   • брати активну участь у заходах, які проводяться педагогічним колективом ЗДО для      батьків;
   • ЗДО не несе відповідальності за коштовні прикраси, біжутерію, в яких дитина приходить до ЗДО, за іграшки та коштовні речі, які приносить дитина.
  • Адміністрація закладу та батьки вихованців несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства України. 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *