Правила прийому дитини

Правила прийому дитини

до закладу дошкільної освіти  №23

 1. Зареєструвати дитину у завідувача або в електронній черзі.
 2. Пройти співбесіду з адміністрацією  з різних питань влаштування  дитини.
 3. Пройти медичний огляд та оформити медичну довідку у дільничого педіатра.
 4. Принести  необхідні документи завідувачу та старшій медсестрі:
  1. заяву щодо влаштування дитини до закладу;
  1. ксерокопію та оригінал свідоцтва про народження дитини;
  1. довідку про медогляд дитини з дитячої поліклініки;
  1. пред’явити паспорт одного з батьків або осіб, які їх замінюють.

За необхідності та наявності:

 • ксерокопію Чорнобильського посвідчення;
  • ксерокопію про інвалідність дитини;
  • документи, що підтверджують участь батьків в АТО або статус переселенця.
 • Якщо є особливі відомості про сім’ю або дитину, треба повідомити про це адміністрації та практичному психологу (категорійна сім’я: багатодітні, малозабезпечені, матері-одиначки, діти-сироти, діти під опікою); особливості в здоров’ї і харчуванні дитини, негативний або особливий характер взаємин в сім’ї, інші специфічні відомості про дитину).
 • Якщо сім’я має пільги, необхідно здати довідки або копії посвідчень в бухгалтерію  управління освіти та повідомити адміністрації.
 • Під час прийому дитини до закладу,  керівник   зобов’язаний   ознайомити   батьків  або  осіб,  що  їх  замінюють, із статутом закладу, іншими документами, що  регламентують його діяльність. Усі ці документи оприлюднені на сайті закладу.
 • За дитиною зберігається місце в закладі у разі її хвороби,
  карантину,  санаторного  лікування, реабілітації, на час відпустки  батьків  або  осіб,  які їх замінюють, а також у літній оздоровчий  період (75 днів).
 • Відрахування дитини  із    закладу  може здійснюватись:

        – за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
– на підставі  медичного висновку про стан здоров’я дитини,  що
виключає  можливість  її  подальшого  перебування  у    закладі;

     –  у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які  їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

        Адміністрація закладу  письмово із зазначенням причин повідомляє батьків або осіб, які їх  замінюють,  про  відрахування  дитини не менш як за 10 календарних
днів.

 1.      Якщо дитині не зроблені щеплення згідно календаря щеплень і немає протипоказань та дозволу лікарів не проводити щеплення, дитина не приймається до закладу до вирішення цього питання.

                                        Рекомендації  для батьків

 1. Допоможіть дитині виробити звичку дотримуватись такого режиму дня, як у закладі.

Режим прийняття їжі в закладі:

Сніданок – 830-900

Обід         – 1200-1300

Вечеря     – 1530-1600

Заняття  в групах проводяться з 900-1100.

 • Дитину необхідно приводити до закладу не пізніше 830.  У разі відсутності або запізнення дитини, потрібно зателефонувати адміністрації (тел.: 2-42-21) до 850  або вихователеві своєї групи  і повідомити, коли прийде дитина.
 •  Відвідувати заклад має тільки здорова  дитина.
 • При відсутності дитини в закладі більше, ніж 3 дні батьки зобов’язані принести довідку від лікаря, тільки якщо у дитини було  інфекційне захворювання.
 • Якщо дитина захворіла,  батьки зобов’язані повідомити  медсестрі або вихователю,  терміново –  якщо це інфекційне захворювання.
 • Профілактичні щеплення обов’язкові для всіх дітей згідно статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб».
 • За 2-3 дні до  кінця місяця батьки мають попередити вихователя щодо відвідування  дитиною закладу  в останні дні місяця, тому що табель  для нарахування оплати  здається  у централізовану бухгалтерію  28 числа щомісяця.
 • Батьки зобов’язані своєчасно оплачувати за перебування дитини в закладі – до 20 числа щомісяця, квитанції потрібно зберігати. Оплата проводиться  наперед у поточному місяці; якщо дитина не відвідувала заклад,  у наступному місяці робиться перерахунок. Якщо оплата здійснюється через термінал або в онлайн- режимі, обов’язково вказувати у призначенні платежу № закладу, № групи, № дитини, прізвище та ім’я дитини (не батьків). Приклад: ДНЗ №23, гр. №2, №232 Коваленко Діана.
 • Якщо батьки хочуть пригостити дітей  у групі в день народження дитини або в інші свята солодощами, не дозволяється приносити торти та тістечка з кремом, газовані напої, кондвироби домашнього приготування, іноземного виробництва та після закінчення терміну придатності.

                                                              Шановні батьки!

          Ваше спокійне, доброзичливе, без хвилювань і побоювань ставлення до вступу дитини в  дитячий садок допоможе не тільки Вашій дитині, а й Вам самим!

Пам’ятка  щодо обмежень, встановлених розділом IV Закону України

«Про запобігання корупції»

Пам’ятку розроблено згідно із Законом України «Про запобігання корупції» (далі – Закон). Законодавством встановлено низку положень, які за змістом є обмеженнями та заборонами певних видів поведінки посадових осіб, а за своїм призначенням це – засоби запобігання корупції. Необхідно такі положення знати, розуміти та дотримуватись у своїй повсякденній діяльності.

Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища

Відповідно до статті 22 Закону керівнику та іншим працівникам закладу забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

Обмеження щодо одержання подарунків

Відповідно до статті 23 Закону керівнику закладу та іншим працівникам   забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб (у зв’язку із здійсненням  діяльності, пов’язаної із виконанням своїх функцій; якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи);

Виключенням є подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність (крім випадків, якщо вартість таких подарунків не перевищує одну мінімальну заробітну плату, встановлену на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки).

Передбачені обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які даруються близькими особами або одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

Слід пам’ятати, що подарунки, одержані як подарунки   закладу, є  комунальною власністю і передаються на баланс закладу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року №1195 «Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям»).

Рішення, прийняте керівником або іншими працівниками закладу на користь особи, від якої вона чи її близькі особи отримали подарунок, вважаються такими, що прийняті в умовах конфлікту інтересів, і на ці рішення розповсюджуються положення статті 67 цього Закону. Тобто рішення підлягають скасуванню, а укладені правочини можуть бути визнані не дійсними.

Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними

Згідно зі ст.24 Закону в разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунку керівник та працівники закладу незважаючи на приватні інтереси, зобов’язані невідкладно:

– відмовитися від пропозиції;

– за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

– залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників;

– письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника або керівника відповідної установи, спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Відповідно до вимог ст.25 Закону обмеження щодо сумісництва та суміщення, поширюється виключно на осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Зокрема, вказаним особам забороняється займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;

Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування

Відповідно до статті 26 Закону особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, забороняється протягом року з дня припинення відповідної діяльності   розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням службових повноважень, крім випадків, встановлених законом.

Обмеження спільної роботи близьких осіб

Відповідно до ст.27 Закону Особи, зазначені у підпунктах “а”, “в”-“з” пункту 1 частини першої статті 3 цього Закону, не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

  У зв`язку з цим, претенденти на зайняття посад державних службовців зобов’язані повідомити керівництво органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.

У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо обмеження роботи близьких осіб, необхідно вжити заходів щодо усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування. У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади. Вичерпні поняття прямого підпорядкування та близькі особи визначено статтею 1 Закону.